Zadaci fondacije

Ciljevi fondacije ostvaruju se kroz različite aktivnosti:

  1. Prikupljanje sredstava za stipendiranje mladih talenata – učenika gimnazije, tokom pohađanja srednje škole ili studiranja Prvor stepena akademskih studija.
  2. Organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina, izložbi, internet foruma, panel diskusija i javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju.
  3. Sprovođenje humanitarnih i volonterskih akcija, u saradnji sa drugim organizacijama.
  4. Izdavanje publikacija, periodike, brošura, kataloga i drugih materijala edukativno-vaspitnog karaktera.
  5. Podrška poboljšanju uslova školovanja, kroz nabavku knjiga i pomagala za nastavu, promociju, i razvoj nauke i obrazovanja, te zaštita porodičnih vrednosti.
  6. Uspostavljanje i širenje kontakata i saradnje sa drugim fondacijama, istitucijama i organizacijama, u cilju povećanja stručnih resursa, neophodnih za realizaciju ciljeva fondacije.
  7. Saradnja sa državnim i privatnim institucijama, usmerene na ostale aktivnosti koje afirmišu realizaciju ciljeva fondacije.