Misija i vizija

Fondacija se zasniva na načelima humanosti, unapređenja obrazovanja i kulture, jačanja svesti o socijalnoj odgovornosti, promociji nauke i obrazovanja, razvijanja altruizma generacia učenika gimnazije i razvijanja vlastitih intelektualnih, stvaralačkih, organizacionih i ekonomskih potencijala.

Fondacija se osniva kao dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija radi prikupljanja sredstava za stipendiranje mladih talenata - učenika gimnazija, tokom pohađanja srednje škole i studenata Prvog stepena akademskih studija.

Ostali ciljevi fondacije su organizovanje seminara, obrazovnih kampova, radionica, tribina i panel diskusija; javnih skupova posvećenih nauci, kulturi i obrazovanju; internet foruma; humanitarnih i volonterskih akcija; izdavanje stručnih publikacija; nabavka knjiga i pomagala za nastavu; organizovanje izložbi i saradnja sa drugim fondacijama.