Kontakt

Fondacija „Veljko Petrović“ Sombor
Adresa: Dositeja Obradovića 2, 25000 Sombor
E-mail: fondacija.vps@gmail.com
Telefon: +381 25 420 327