O nama

Fondacija Gimnazije „Veljko Petrović“ Sombor , je dobrovoljna, nevladina i neprofitna organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih ugovorom o osnivanju fondacije. Imamo svojstvo pravnog lica, i za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovara celokupnom imovinom i sredstvima.