Lenka Nastasić

Trenutno sam studentkinja četvrte godine Srpske književnosti i jezika na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Pišem poeziju, kratke priče i književnu kritiku. Prethodne godine sam osvojila nagradu za esej o Disu za rad na temu „Neophodnost opijenosti“, a ove godine sam dobitnica prve nagrade za književnu kritiku na konkursu „Andra Gavrilović“, za rad o knjizi „Papir“ Gorana Petrovića, pod nazivom „Od papira do palimpsesta“. Objavila sam zbirku poezije „Sa druge strane pera“ 2020. godine u izdanju Srpske književne zadruge, što je ujedno bila i prva nagrada na konkursu „Desanka Maksimović“.

Lenkini uspesi:

1. mesto na Državnom prvenstvu istraživačkih radova, oblast psihologija, čime osvaja plasman na Internacionalno takmičenje istraživačkih radova, gde osvaja medalju za najuspešniju poster prezentaciju i specijalnu nagradu za prezentovanje (2019.)

-2. mesto na konkursu „Svetosavlje i naše doba”– literarni radovi učenika srednjih škola iz Republike Srbije i rasejanja (2019.)

-3. mesto na „Svetosavskom međunarodnom književnom konkursu“ za učenike srednjih škola Srbije, Republike Srpske i dijaspore (2019.)

-3. mesto na državnom nivou Književne olimpijade (2017.)

-3. mesto na državnom takmičenju lingvističkih sekcija (dva puta, 2018. i 2019.)

-1. mesto na konkursu somborske biblioteke „Golubić“ (2018.)

-Nosilac nagrade „Natalija Natka Ćatović“ (2019.)

-1. mesto na literarnom konkursu „Desanka Maksimović“

-Opštinski i okružni nivoi takmičenja iz gramatike i istorije

-2. mesto na konkursu Karlovačke gimnazije i Fonda Filip Francuski, sa kratkom pričom na temu „Život u oblačićima“ (2018.)

-Među prve tri nagrađene priče na konkursu „Život i običaji podunavskih Švaba i suživot sa drugim i drugačijim“ (2018)

Lenka Nastasić