Andrej Kukuruzar

Završio sam prirodno-matematički smer u Gimnaziji „Veljko Petrović“ kao učenik generacije, a takođe i Srednju muzičku školu „Petar Konjović“ u violinskoj klasi. Tokom pohađanja srednje škole, učestvovao sam na brojim takmičenjima i postigao zapažene rezultate iz hemije, fizike i biologije. Posebno bih istakao uspehe na takmičenjima iz hemije na republičkom nivou, kao i na Međunarodnim hemijskim olimpijadama 2016. i 2017. godine, gde sam osvojio dve bronzane medalje predstavljajući Srbiju. Na kraju studija sam zajedno sa još jednim izvrsnim kolegom podelio nagradu za najboljeg studenta na smeru.

Osnovne akademske studije hemije završio sam na Univerzitetu u Beogradu, Hemijskom fakultetu 2021. godine, a 2022. i master studije hemije na istom fakultetu, oba puta sa prosekom 10. Godine 2022. sam zaposlen na maternjem fakultetu u zvanju saradnika u nastavi na Katedri za organsku hemiju, a krajem iste godine prešao u zvanje asistenta. Angažovan sam u nastavi na predmetima Organske sinteze 1 i 2, kao i Organska hemija (za studente biologije). Polje mog naučnog interesovanja sačinjavaju organska hemija i organske sinteze (posebno sinteza indolskih alkaloida i drugih prirodnih proizvoda), medicinska hemija i elektrohemija.

Od početka studija sam na Hemijskom fakultetu uključen u volonterskom radu i popularizaciji hemije, na primer na radionicama za popularizaciju nauke među mladima, na predavanjima u sklopu naučnih festivala i pomagajući učenicima srednjih škola u pripremi za takmičenja. Od hobija bih istakao učenje stranih jezika i bavljenje muzikom. Član sam hora „Odjek“ u Zemunu, a povremeno nastupam na violini, prvenstveno pod pokroviteljstvom crkve Presvetog Trojstva u Somboru. Vrlo sam zahvalan akademiku dr Ivanu Gutmanu, svetski poznatom hemičaru i Somborcu, koji mi je omogućio da sa njim učestvujem u  izradi knjige iz oblasti popularne hemije, pod naslovom „Neobične priče o hemijskim elementima“.

Iz školskog perioda, pored navedenih nagrada, posebno su mi drage nagrade sa Srpskih hemijskih olimpijada, gde sam 2016. u konkurenciji sa starijim učenicima ostvario drugo mesto, a 2017. ostvario prvo mesto. Ovo mi je bio dokaz da su se trud i učenje isplatili, jer sam se našao među najboljim mladim hemičarima u zemlji. Učestvovanje na međunarodnim takmičenjima dovoljna je nagrada za sebe, a tu su mi posebno važni upoznavanje i povezivanje sa drugim ljubiteljima hemije iz celog sveta. Od četiri objavljena naučna rada u kojima sam do sada učestvovao, dva su mi posebno značajna jer su izašla u vrlo prestižnim međunarodnim časopisima. Prvi sam obajvio sa svojim mentorima, vanrednim profesorima na Hemijskom Fakultetu, dr Filipom Bihelovićem i dr Zoranom Ferjančić. U radu je opisana totalna sinteza alstonlarsina A, prirodnog jedinjenja sa zanimljivom biološkom aktivnošću. Ova publikacija je zainteresovala neke od najboljih živih hemičara iz oblasti organske sinteze. Drugi rad, koji sam objavio sa kolegama sa drugih katedra i institucija, bavi se, između ostalog, primenom našeg novorazvijenog elektrohemijskog sistema u praćenju i razgrađivanju jednog štetnog jedinjenja kao mogućeg zagađivača životne sredine.

Andrej Kukuruzar