Rukovodstvo fondacije

Dr Dušan Lukić, upravnik fondacije
Ladislav Fekete, predsednik upravnog odobora
Tatjana Latas, član upravnog odbora
Zoran Simendić, član upravnog odbora